BPPA en Social Return

BPPA en Ben Pranger staan voor elkaar helpen. Kandidaten en opdrachtgevers, maar ook mensen die op andere wijze wel wat hulp kunnen gebruiken. Zowel in Nederland als daarbuiten. In dat kader draagt BPPA de volgende projecten een warm hart toe:

Sponsoring onderwijsexpeditie

30 PABO studenten zijn onlangs voor een onderwijsexpeditie naar Kenia geweest . Tijdens de reis is iedere student gekoppeld aan een PABO student uit Kenia en hebben ze samen lessen voorbereid en gegeven.


Voedselbank Bommelerwaard

Voedselbanken.nl

School Gambia

Sponsoring ten behoeve van het opknappen van de school, schoolspullen en schoolgeld.