BPPA en Social Return

BPPA staat voor elkaar helpen. Kandidaten en opdrachtgevers, maar ook mensen die op andere wijze wel wat hulp kunnen gebruiken. In dat kader dragen wij onder andere de volgende projecten een warm hart toe:

Voedselbank Bommelerwaard

Voedselbanken.nl

Stichting FriendsRun4Life

Sponsoring van de stichting FriendsRun4Life die met de opbrengst van hun (hardloop)acties diverse doelen en projecten steunen die de kwaliteit van het leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten. Het motto van de Roparun is dan ook ‘leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.