Keurmerk Blik op Werk

Ben Pranger Personeelsadvies is een door Blik op Werk gecertificeerd re-integratiebureau. Blik op werk is het kwaliteitsinstituut dat bijdraagt aan een leven lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en werk verkrijgen. In dit kader is het keurmerk ‘Blik op Werk’ in het leven geroepen. Een hoogwaardig en onafhankelijk keurmerk dat slechts wordt toegekend aan die re-integratiebureaus die voldoen aan de kwaliteitseisen en dit middels een officiële audit en onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek kunnen bewijzen. Dit wordt jaarlijks opnieuw getoetst.